Jdi na obsah Jdi na menu

Ještěři a hadi v bájích a pověstech I. díl

1. 2. 2015

Ještěři a hadi jsou od dávných věků opředeni různými mýty, bájemi a pověstmi. Na světě není jiné zvíře, kterému by bylo přisuzováno tolik nadpřirozených schopností jako hadům. Hadí tělo svým protáhlým beznohým tělem a na první pohled slizkým vzhledem v mnoha lidech vyvolává pocit strachu a odporu. Hadi jsou zobrazováni jako kouzelní tvorové nebo na sebe berou monstrózní formy, jsou spojováni jak s dobrem, tak se zlem, což představuje i život a smrt nebo vytváření či ničení. V mytologii, literatuře a náboženství stojí hadi za plodností nebo jako tvůrci životní síly, zřejmě proto, že mohou připomínat mužský pohlavní orgán. Hadi jsou také spojováni s vodou a zemím protože mnoho druhů hadů žije ve vodě nebo v dírách v zemi. Pojďme se podívat na jednotlivé případy podrobněji.

Had v ráji- proč hadi nemají nohy?

Nejznámější biblický příběh o vyhnání Adama a Evy z ráje představuje hada pravděpodobně jako ďábla nebo Satana, jakožto nejvyššího představitele zla. Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh, učinil, byl had. Eva věděla, že smí jíst ovoce ze všech stromů v zahradě, ale plody ze stromu rostoucího uprostřed zahrady jíst nesměli. Had však ženu ujišťoval, že nepropadne smrti, jak pravil Bůh, nýbrž že po pozření zakázaného ovoce se jí otevřou oči a bude znát jako Bůh dobré i zlé. Eva pozřela ovoce ze stromu, jak ji nabádal had. Bůh však na vše přišel a Eva oznámila, že ji had podvedl. Had byl potrestán lezením po břiše a žraním prachu. „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Proč tedy hadi ztratili nohy? Zřejmě je postihl boží trest.

Hérakles a Hydra zdroj: http://www.perseus.tufts.edu/

Hydra bylo příšerné stvoření. Hadí tělo, které neslo devět hadích hlav. Jedna z hlav byla nesmrtelná. Jed Hydry dokázal zabít vše živé i v nepatrné dávce. Hérakles se v boji pokoušel Hydru zbavit jejích hlav. Při každém rozbití hlavy kyjem dorostly místo jedné hlavy dvě nové. Až když Héraklův přítel Ioláa zapálil na jedné straně les, mohl Hérakles upalovat Hydře hlavy, nové již nerostly. Když Hydře zbyla poslední nesmrtelná hlava, usekl ji, namočil si do jedu své šípy, které způsobovaly smrtelná zranění a useklou hlavu zahrabal pod velký kámen.

Egyptská bohyně Vadžet

Hadi byli uctíváni jako božstvo. Egyptská hadí bohyně byla vyobrazována jako kobra zvaná urea na faraoní koruně.

Leandrova věž- Králova dcera uštknuta hadem?

Král měl jedinou dceru, které bylo sudičkami předpovězeno, že ji uštkne had. Krále předpověď natolik zasáhla, že svou dceru nechal odvézt na malý kamenný ostrov, kde měla být v dokonalém bezpečí. Na ostrově král nechal postavit věž, kterou hlídali stráže a dohlíželi na to, aby se zde neobjevil žádný had. Osud však trval na svém. Ctitel Leandro poslal nevědomky princezně koš plný ovoce i s jedovatým hadem. Princeznu had uštkl a princezna svému osudu neunikla.

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Star_of_life.svg/220px-Star_of_life.svg.pngUžovka stromová- Aeskalupova hůl

Tento znak starořecký znak značí sílu, zdraví a zdárné hojení. Existuje mnoho dohadů o tom, co za tvora je obtočeno kolem lékařského znaku Aeskulapu. Jedna hypotéza říká, že na holi je obtočen parazit vlasovec medinský. Zbavení se tohoto parazita spočívá v namotání jeho těla na klacík. Nás však zajímá teorie o užovce stromové (Zamenis longissimus). Had je symbolem energie a zdraví. Asklépius uměl léčit každou chorobu, dokonce přiváděl mrtvé zpátky mezi živé, což se nelíbilo Apollónovi a Diovi, protože porušoval božský pořádek na Zemi. V trojské válce ošetřoval raněné a zachránil Filoktéta po uštknutí hadem.

Hadi na malbách

Na mnoha středověkých a renesančních malbách nalezneme zobrazení hadů s částečně ženskou postavou. V Sixtinské kapli je vyobrazena postava hada/ženy od Michelangela. Žena na fresce má místo nohou hadí tělo. Na fresce z roku 1425 od Masoliniho Pokušení Adama a Evy je had vyobrazen s ženskou hlavou.

Další zobrazení hadů

Bohyně Mertzegor- zobrazována jako had s lidskou hlavou, někdy i se třemi hlavami.

Bohyně Višna- indická bohyně Višna je vyobrazována jako spící v závitech těla kobry. V Indii byla kobra považována za posvátnou a Buddha často sedí na stočeném těle kobry, která jej chrání a zastiňuje jeho hlavu rozšířeným krčním límcem.

quetzalcoatl_telleriano.jpg

Quetzalcoatl- aztécký bůh, který byl opeřeným hadem. Peří pocházelo z kvesala chocholatého, tohoto peří si Aztékové cenili více než zlata.

Zdroje:

Felix Jiří, Zvířata z celého světa- Hadi 1981

http://www.viewzone.com/israel.html

http://myty.info/

http://www.mythencyclopedia.com/Sa-Sp/Serpents-and-Snakes.html