Jdi na obsah Jdi na menu

Bulharsko IV. část

21. 1. 2013

Krátce po tom, co želvy bahenní naskákaly do vody lovci shodili boty a vydali se do bahenních lázní v jezírku. Petr vytáhl své pověstné lovidlo a pokusil se odchytit želvy, které utekly ze břehů na dno. Po prvním zalovení přišel nečekaný úlovek. V oblasti, kde půda byla rozpraskaná do hloubky kolem 50-60 cm, v místě, kde nepršelo déle jak dva měsíce jsme v kouzelném jezírku odchytili čolky. Konkrétně se jednalo o larvy čolků Triturus arntzeni a že jich bylo! Po jednom zalovení jsme v síti měli odhadem kolem třiceti kusů a při každém dalším zrovna tak. U vody jsme se zdrželi něco kolem hodiny, ale bohužel nás tlačil silný nedostatek vody a proto jsme byli nuceni odebrat se zpátky k autu. Kousek za jezírkem jsme spatřili v dubovém lese pár krátkonožek evropských (Aplebharus kitabelii).

p8022291.jpg

Dino si naštěstí vzpomněl, že zapomněl u vody oko na odchyt ještěrek a tak se vrátil. Cesta nám přišla nekonečná a to byla dlouhá pouhých 4,5km! Při cestě mezi polema jsme ještě odchytili ještěrku travní (Podarcis tauricus). V dálce jsme viděli menší budovu a okolo vlajky, trošku nám zatrnulo, protože jsme si mysleli, že se jedná o státní hranici. Sil jsme už opravdu mnoho neměli a myslím, že nemluvím jen za sebe. Vzali jsme to nejkratší cestou a to po cestě přímo k oné "hranici". Naštěstí se z toho vyklubala stanice místních zemědělců a my jsme mohli jít dál. Do vesnice nám zbývaly nějaké dva kilometry, jazyk jsme měli až na vestě a žízeň takovou, že by jsme vypili mrtvému oko. Když najednou za námi se zjevil bulharský anděl v tílku a žigulu. Zastavil a zeptal se nás, jestli nechceme svést do vesnice. No jasně! Naskákali jsme do auta a už jsme se vezli k cíli, myslím že na tuhle cestu nikdo z nás nezapomene. Náš taxík dostal 5 leva, skočil po nich jak hladový, ale zasloužil si je. Po příjezdu do vesnice na nás čekal chlapík (asi místní starosta) a chtěl po nás doklady, naštěstí jsme byli na to připravení a vzali si s sebou cestovní pas, dále chtěl vidět i doklady od auta. Nastalo vysvětlování že auto máme půjčené od kamaráda Alpera a že jsme byli v této lokalitě lovit zmije a kostenurky (Bulhaři, pokud se nejedná o vědce tak nerozlišují hady, pro ně je každý had zmija). Chlapík nám vrátil doklady a my jsme běželi do obchodu si koupit vodu. Vodu měli ale totálně zmrzlou v lahvích. No nic nám to nevadilo, něco jsme prostě potřebovali. Vyrazili jsme k hotelu. Místní silnice kvalitou lepší než ty naše, za nějaké dvě hodiny jsme byli v hotelu. Pohledy ostatních nám jasně říkaly, jak vypadáme, špinaví, upocení, zdrchaný. Rychle jsme si dali zaslouženou sprchu a běželi na pozdní oběd, protože hlad jsme měli taky obrovský. Na další den jsme si naordinovali volno a povalování u bazénu večer výlet do města Momchilgrad. Cestou z večeře jsme potkali kousek od hotelu na jednom stromu Plcha velkého (Glis glis), který byl z nás tak překvapený že ani nestačil zareagovat, přitáhli jsme si větev, na které seděl a sáhli na kožich. 

p8012158.jpg

Vydali jsme se i na ryby, na klasickou pytlačku jsme zkusili štěstí u tůně v korytu téměř vyschlé řeky. Povedla se nám ulovit parmička středomořská. Poslední den před odjezdem Dino spatřil dospělou šíhlovku, ta se mu ale zavrtala mezi kameny  tak měl smůlu. Nevzdal se a čekal nad kameny, až vyleze. Dlouho nic tak chodil kolem, když si všimnul menší jeskyně ve které se schovával plch velký, kterého můžete vidět v našem filmu. Když ho takto profesionálně natočil, vrátil se zpátky, kde viděl štíhlovku, nic, mrcha byla zalezlá a ani nedutala. Později si uviděl další jeskyni a tak se tam podíval, zašťoural klackem a hele mladá štíhlovka východní (Dolichophis jugularis), Dino si splnil menší sen, že chytil hada, který nežije u nás. Sice to nebyl ani malpolon ani Dinův největší cíl podivný plaz blavor, ale radost byla veliká. Když to shrnu, naše první zahraniční expedice byla opravdu hodně úspěšná, pojďme si shrnout, co jsme všechno viděli:

Ještěrky:

Ještěrka balkánská (Lacerta trilineata)

Ještěrka travní (Podarcis tauricus)

Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

Krátkonožka evropská (Aplebharus kitabelii)

Hadi

Užovka obojková (Natrix natrix)

Štíhlovka východní (Dolichophis jugularis)

Želvy

Želva bahenní (Emys orbicularis)

Želva žlutohnědá (Testudo graeca)

Želva zelenavá (Testudo hermanni)

Obojživelníci

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

Skokan řecký (Rana graeca)

Skokani- neurčení

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Obojživelníci- ocasatí

Triturus arntzeni

Členovci

Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

Slíďák tarentský (Lycosa tarantula)

Krab (Potamon sp.)

Kobylka sága (Saga pedo)

Stonožka (Scolopendra sp.)

Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum)

Klínatka vidlatá (Onychogomphus forcipatus)

a další vážky

Ptáci

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Čáp černý (Ciconia nigra)

Sup bělohlavý (Gyps fulvus)

Savci

Daněk evropský (Dana dana)

Plch velký (Glis glis)

Všudypřítomní psi, osli, kozy, krávy a kočky

Ryby

Parma středomořská východní (Barbus meridionalis petenyi)

 

Náhledy fotografií ze složky Bulharsko